Φιλοσοφία και Όραμα

Home / Ποιοί Είμαστε / Φιλοσοφία και Όραμα

Το όραμά μας

Το όραμά μας είναι η ελεύθερη πρόσβαση σε υπηρεσίες αιχμής για τη νόσο του Πάρκινσον και άλλα νευρολογικά νοσήματα.

Η αποστολή μας είναι να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ασθενών και της οικογένειάς τους, παρέχοντας ιατρικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Η φιλοσοφία μας βασίζεται στην εξατομικευμένη ιατρική φροντίδα. Δίνουμε το χρόνο που χρειάζεται στον ασθενή να εκφραστεί και λαμβάνουμε ακριβείς πληροφορίες από “έξυπνες συσκευές” όπως το PARKINSON HOLTER και το PD MONITOR@.

Οι αξίες μας είναι συνδεδεμένες με το δικαίωμα κάθε ασθενούς για ενημέρωση και πρόσβαση σε θεραπεία αιχμής.

Αυτά τα επιτυγχάνουμε μέσω της εξειδίκευσης στο τομέα μας, της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης και την ανάπτυξη διεπιστημονικών ομάδων με κοινό όραμα και φιλοσοφία.