Ποιος ασθενής είναι υποψήφιος για νευροδιεγέρτη DBS

Home / Ποιος ασθενής είναι υποψήφιος για νευροδιεγέρτη DBS

Ποιος ασθενής είναι υποψήφιος για νευροδιεγέρτη DBS

Η τοποθέτηση νευροδιεγέρτη DBS πρέπει να γίνεται εγκαίρως, πριν το στάδιο της νόσου γίνει μη αναστρέψιμο. Η κατάλληλη στιγμή είναι όταν ο ασθενής είναι στο στάδιο των κινητικών διακυμάνσεων.

Υποψήφιος για αυτές τις μεθόδους είναι ένας περιπατητικός (έστω και με υποστήριξη) ασθενής που λαμβάνει τέσσερις ή περισσότερες φορές ημερησίως αντιπαρκινσονική αγωγή με πολύ καλή ανταπόκριση, ωστόσο εμφανίζει διακυμάνσεις στην κινητικότητα του μέσα στην ημέρα. Αυτές προκαλούν σοβαρή δυσκολία στις καθημερινές δραστηριότητες αλλά και στην κοινωνική του ζωή. Ο ασθενής οδηγείται προοδευτικά στην απομόνωση και την κινητική αναπηρία.

Ας δούμε μερικά αληθινά παραδείγματα υποψήφιων για DBS:

Υποψήφιος θα είναι ένας ασθενής ο οποίος την περισσότερη διάρκεια της ημέρας είναι πολύ καλά κινητικά ωστόσο λαμβάνει φάρμακα κάθε 3 ώρες και δεν τον κρατάνε πάνω από δύο ώρες κάθε φορά. Το γεγονός αυτό τον δυσκολεύει στο να προγραμματίσει οτιδήποτε. (εμφανίζει wearing OFF, επίπτωση στην καθημερινότητα)

Υποψήφιος θα είναι ένας ασθενής ο οποίος την περισσότερη διάρκεια της ημέρας είναι πολύ καλά κινητικά, ωστόσο δεν μπορεί να προγραμματίσει εύκολα μια επίσκεψη σε έναν φίλο, γιατί κάποιες ώρες αισθάνεται βαρύς, αργός, δυσκίνητος ή χρειάζεται και βοήθεια. Φοβάται λοιπόν να πάει και απομονώνεται. (εμφανίζει αιφνίδια OFF και wearing OFF, επίπτωση στην κοινωνικά ζωή)

Υποψήφιος θα είναι ένας ασθενής ο οποίος την περισσότερη διάρκεια της ημέρας είναι πολύ καλά κινητικά, ωστόσο όταν πηγαίνει για ψώνια δυσκολεύεται στην επιστροφή γιατί το φάρμακο αρχίζει και τον αφήνει. (εμφανίζει wearing OFF, επίπτωση στην καθημερινότητα)

Υποψήφιος θα είναι ένας ασθενής ο οποίος την περισσότερη διάρκεια της ημέρας είναι πολύ καλά κινητικά, ωστόσο εμφανίζει σημαντικές ακούσιες υπερκινησίες για τις οποίες αισθάνεται άσχημα και αναγκάζεται να μην κυκλοφορεί σε εξωτερικούς χώρους. (εμφανίζει ενοχλητικές δυσκινησίες, επίπτωση στην κοινωνικά ζωή))

Υποψήφιος θα είναι ένας ασθενής ο οποίος την περισσότερη διάρκεια της ημέρας είναι πολύ καλά κινητικά, ωστόσο δυσκολεύεται εξαιτίας της νόσου στην εργασία του και φοβάται ότι θα τον απολύσουν. (επίπτωση στην εργασία)

Υποψήφιος θα είναι ένας ασθενής ο οποίος την περισσότερη διάρκεια της ημέρας είναι πολύ καλά κινητικά, ωστόσο δεν μπορεί να πάει και να φέρει το παιδί του από το σχολείο γιατί το φάρμακο το πρωί δεν το πιάνει γρήγορα και το μεσημέρι που τον πιάνει, εμφανίζει έντονες υπερκινησίες σε σημείο να τον σχολιάζουν τα άλλα παιδιά . (εμφανίζει wearing OFF, ενοχλητικές δυσκινησίες, επίπτωση στην οικογενειακή ζωή, στίγμα)

Βασικά κριτήρια επιλογής ασθενούς για νευροδιεγέρτη DBS

Σύμφωνα με τα ανωτέρω μπορούμε να πούμε επιγραμματικά ότι ένας υποψήφιος ασθενής ο ασθενής πρέπει να έχει:

1. Βιολογική ηλικία μέχρι 70 ετών
2. Να είναι περιπατητικός (έστω και με υποστήριξη)
3. Πολύ καλή δράση της λεβοντόπα στα κινητικά συμπτώματα χωρίς ωστόσο να τον καλύπτει όλη την ημέρα. Δηλαδή να νιώθει ότι το φάρμακο βοηθάει αλλά τον αφήνει στην διάρκεια της ημέρας.
4. Δυσκολία στις καθημερινές δραστηριότητες, την εργασία ή την αναψυχή του εξαιτίας αυτών των διακυμάνσεων
5. Συχνή χρήση της λεβοντόπα (τέσσερις ή περισσότερες φορές ημερησίως)
6. Απουσία ψυχικών νοσημάτων ή σοβαρής άνοιας
7. Υποστηρικτικό περιβάλλον

Οι μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς, ή αυτοί που για δικούς τους λόγους δεν επιθυμούν την εμφύτευση νευροδιεγέρτη, μπορούν να ωφεληθούν από την τοποθέτηση αντλίας συνεχούς χορήγησης Τζελ ντοπαμίνης

Τα ελάχιστα ιατρικά κριτήρια επιλογής σύμφωνα με την μελέτη EARLY STIM είναι:

1. Ηλικία<70 έτη
2. Ιδιοπαθή νόσο Πάρκινσον με επίδοση άνω του 50% στην δοκιμασία LDOPA (LDOPA TEST)
3. Έναρξη νόσου τουλάχιστον 4 έτη
4. Στάδιο Hoehn&Yahr <2.5 στο best ON
5. Παρουσία κινητικών διακυμάνσεων πάνω από 2 έτη
6. Ήπια δυσκολία στις καθημερινές δραστηριότητες ή στην κοινωνική ζωή
7. Απουσία ψυχικών νοσημάτων ή σοβαρής άνοιας
8. Υποστηρικτικό περιβάλλον

Δείτε επίσης:

Ποιος ασθενής είναι υποψήφιος για νευροδιεγέρτη DBS
Πότε είναι ο κατάλληλος χρόνος για νευροδιεγέρτη DBS
Έλεγχος καταλληλότητας ασθενούς για DBS & δοκιμασία LDOPA
Διαδικασία της επέμβασης
Μετεγχειρητική περίοδος – Προγραμματισμός του νευροδιεγέρτη DBS
Κύριες μελέτες τεκμηρίωσης αποτελεσματικότητας

Leave a Reply

Your email address will not be published.