Μετεγχειρητική περίοδος – Προγραμματισμός του νευροδιεγέρτη DBS

Home / Μετεγχειρητική περίοδος – Προγραμματισμός του νευροδιεγέρτη DBS

Μετεγχειρητική περίοδος – Προγραμματισμός του νευροδιεγέρτη DBS

Μετά την επέμβαση και για χρονικό διάστημα έως έξι μηνών ακολουθούν ρυθμίσεις των παραμέτρων του νευροδιεγέρτη από νευρολόγο. Η επιτυχία του DBS εξαρτάται απόλυτα και από την σωστή η όχι ρύθμιση αυτών των παραμέτρων που εξατομικεύονται για κάθε ασθενή. Ο προγραμματισμός γίνεται με μια συσκευή (προγραμματιστή) που τοποθετεί ο νευρολόγος εξωτερικά πάνω στην θωρακική περιοχή που τοποθετήθηκε ο νευροδιεγέρτης. Με την συσκευή του προγραμματιστή ο νευρολόγος μπορεί να τροποποιήσει τρεις παραμέτρους. Την ένταση, το πλάτος παλμού και την συχνότητα σε κάθε πόλο και σε κάθε ηλεκτρόδιο. Οι δυνατοί συνδυασμοί αυτών των τριών παραμέτρων είναι εκατομμύρια. Όπως καταλαβαίνεται λοιπόν η σωστή μέθοδος, η παρατήρηση και η υπομονή είναι αυτές που θα οδηγήσουν σε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα.

Στο κέντρο μας ακολουθούμε το Γαλλικό χρονοδιάγραμμα και πρότυπα προγραμματισμού του νευροδιεγέρτη γιατί αυτά έχουν δώσει τα καλύτερα αποτελέσματα. Οι ρυθμίσεις αυτές γίνονται συνήθως σε εξωτερική βάση και σε δύο φάσεις:

Α) Η πρώτη φάση είναι η χαρτογράφηση των ηλεκτροδίων. Κάθε ηλεκτρόδιο έχει τέσσερις πόλους που μπορούν να ενεργοποιηθούν. Ο STN πυρήνας όμως είναι πολύ μικρός και έτσι μόνο ένας ή δύο πόλοι συνήθως θα βρεθούν μέσα στο σημείο ενδιαφέροντος.

Στην πρώτη φάση λοιπόν του προγραμματισμού ο νευρολόγος θα πρέπει να ενεργοποιήσει και ελέγξει προσεκτικά κάθε πόλο ξεχωριστά ώστε να καταγράψει τις δυνατότητές του όπως επίσης και τις πιθανές παρενέργειές του στον ασθενή. Στο τέλος θα έχει επιλέξει τους δύο καλύτερους πόλους από την κάθε πλευρά. Αυτούς δηλαδή που βρίσκονται μέσα στον πυρήνα και προσφέρουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Αυτή η φάση στο δικό μας κέντρο θα χρειαστεί περίπου δέκα επισκέψεις. Οι επισκέψεις διαρκούν περίπου 4 με 6 ώρες. Απαιτεί δε την υπομονή και συνεργασία του ασθενούς γιατί αυτή η φάση θα καθορίσει τον βαθμό βελτίωσης του ασθενούς

Β) Η δεύτερη φάση είναι ο τελικός προγραμματισμός, όπου γίνεται προοδευτική αύξηση της ηλεκτρικής διέγερσης και μείωση της φαρμακευτικής αγωγής. Αυτή η φάση στο δικό μας κέντρο θα χρειαστεί περίπου τρεις με έξι μήνες σε επισκέψεις με συχνότητα ανά μία ή δύο εβδομάδες. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι σύμφωνο με την πρόβλεψη του αποτελέσματος του LDOPA Test.

Δείτε επίσης:

Ποιος ασθενής είναι υποψήφιος για νευροδιεγέρτη DBS
Πότε είναι ο κατάλληλος χρόνος για νευροδιεγέρτη DBS
Έλεγχος καταλληλότητας ασθενούς για DBS & δοκιμασία LDOPA
Διαδικασία της επέμβασης
Μετεγχειρητική περίοδος – Προγραμματισμός του νευροδιεγέρτη DBS
Κύριες μελέτες τεκμηρίωσης αποτελεσματικότητας

Leave a Reply

Your email address will not be published.