Ιατρείο νόσου Αλτσχάϊμερ και συναφών νοσημάτων 

Home / Ιατρείο νόσου Αλτσχάϊμερ και συναφών νοσημάτων 

Το ειδικό ιατρείο νόσου Αλτσχάϊμερ και συναφών νοσημάτων καλύπτει όλες τις ανάγκες των ασθενών αυτών σε διερεύνηση, διάγνωση και αντιμετώπιση.

Συμπτώματα και νοσήματα

Συνήθως οι ασθενείς που απευθύνονται σε αυτό το ιατρείο παραπονούνται ότι ξεχνούν τα πρόσφατα γεγονότα. Σε άλλες περιπτώσεις δεν έχουν συνείδηση του γεγονότος και αναλαμβάνουν να τους φέρουν οι συγγενείς τους που ανησύχησαν για αυτό.

Οι ασθενείς που παρακολουθούνται σε αυτό το ιατρείο εμφανίζουν συνήθως νόσο του Αλτσχάιμερ. Ωστόσο άλλοι μπορεί να έχουν και άλλα είδη άνοιας όπως η αγγειακή άνοια, η μετωποκροταφική άνοια ή η άνοια με σωμάτια Lewy. Να θυμίσουμε με την ευκαιρία ότι λέγοντας άνοια εννοούμε την γενικότερη κατηγορία νοσήματος όπου η νόσος του Αλτσχάιμερ είναι η συχνότερη μορφή άνοιας.

Πολλοί επίσης απευθύνονται στο ιατρείο γιατί έχουν θετικό οικογενειακό ιστορικό και επιθυμούν έναν προληπτικό έλεγχο.

Διάγνωση & Παρακολούθηση

Στην πρώτη επίσκεψη γίνεται μια λεπτομερής εξέταση των ανώτερων νοητικών λειτουργιών του ασθενούς, ώστε να καταλήξουμε σε ποιο στάδιο είναι ο ασθενής μας και τι πραγματικές ανάγκες έχει. Μπορεί να ζητηθούν και επιπρόσθετες εξετάσεις που θα βοηθήσουν την διάγνωση.

Η λεπτομερής αυτή εξέταση προτείνεται να επαναλαμβάνεται σε ετήσια βάση ως ετήσιος προληπτικός έλεγχος για να παρακολουθείται η εξέλιξη του νοσήματος και να δίνεται η δυνατότητα έγκαιρης παρέμβασης